Chrzest wiary 18 lipca 2021 roku

 W Kościele Chrześcijan Baptystów odbyła się uroczystość Chrztu Wiary.

Podczas nabożeństwa nasz brat Marcin Koszela złożył w ten sposób publiczne ślubowanie wiary w Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela.

Poprzez zanurzenie w wodzie okazał posłuszeństwo biblijnemu wezwaniu:

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” (Mk 16,16).

 

Po nabożeństwie mieliśmy wspólny czas świętowania.

 

Kontynuacja budowy - czerwiec 2021

Miło nam poinformować, że od początku czerwca 2021 roku ruszyła kontynuacja budowy naszego nowego budunku Kościoła. Dzięki zebranym środkom finasowym będziemy chcieli wykonać mury parteru i strop pod piętro. Prace powinny zakończyć się z końcem sierpnia 2021 roku. Kolejne etapy będą oczywiście możliwe jeśli zgromadzimy wystarczającą ilość środków.

Już teraz zachęcamy wszystkich do wspierania budowy poprzez wpłaty na konto bankowe naszego kościoła z dopiskiem "budowa".

 

Konto bankowe:

BNP Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0225 4810

 

Kliknij w fotkę

 

Jubileusz 35 lecia

W niedzielę 12 maja 2019 roku w naszej kaplicy przy ul Zemełki 53 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo. Wyjątkowość tego dnia związana jest z 35 rocznicą usamodzielnienia się naszego Zboru. Nabożeństwo ma dziękczynny charakter, ponieważ Bóg czynił i nadal czyni wśród nas wielkie rzeczy doprowadzając nasz Zbór do tego momentu. Mamy przekonanie, że stało się to tylko i wyłącznie przez trwanie w „krzewie winnym”, czyli w Jezusie Chrystusie tych, którzy byli przed nami. Jesteśmy Bogu wdzięczni z tego powodu, gdyż my jako kolejne pokolenie nie musimy zaczynać od zera lecz kontynuować rozpoczęte wcześniej dzieło.
Z okazji jubileuszu 35 lecia Zboru odwiedził nas Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP br. Mateusz Wichary, którego gościmy już po raz trzeci w naszym Zborze. Brat Mateusz usłużył nam duszpasterskim słowem, które Bóg położył mu na serce. Następnie życzył nam wielu bożych łask i w słowach modlitwy błogosławił nas w imieniu Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...

Nowy komunikat z dnia 10 czerwca 2021 roku

Drodzy, Bracia i Siostry w Chrystusie

 

Od 13.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia, które normuje zasady spotkań Kościoła w obecnej sytuacji pandemicznej:1. Limity osób na spotkaniu – maksymalnie 50% miejsc siedzących, a od 26 czerwca 2021 roku 75% miejsc siedzących. Do limitu nie wlicza się osoby zaszczepione przeciwko wirusowi Covid19, które posiadają dokument potwierdzający wykonanie pełnego szczepienia.
2. Obowiązek zakrywania nosa i ust z wyłączeniem "osób sprawujących kult religijny".

 

W związku z powyższym jako Rada Zboru postanowiliśmy zmienić spotkania niedzielne.
W FORMIE STACJONARNEJ, odbywać się będą spotkania z zachowaniem powyższych zasad.
W FORMIE ONLINE, transmisja nabożeństwa na platformie facebook.


Osoby, które chcą dołączyć do transmisji online proszone są o kontakt:
z Michałem Ziobrowskim tel.: 664 994 777
lub Zbigniewem Nowakowskim tel.: 792 610 949.

 

Rada Zboru

Budowa rozpoczęta

Po spełnieniu wszystkich formalności związanych min. z wymogami Prawa Budowlanego, doprowadzeniu na teren działki przyłącza energetycznego i ustaleń z wykonawcą przystępujemy do realizacji pierwszego etapu zatwierdzonego projektu budowlanego.
W związku z tym, w niedzielę 16 września gościliśmy Prezbitera Okręgowego brata Dariusza Chudzika, który na terenie budowy dokonał symbolicznego „wbicia łopaty”. Rozpoczął w ten sposób wykop pod fundament nowego miejsca zgromadzeń naszego Zboru. Ten skromny akt zakończony został wspólną modlitwą, w której powierzyliśmy siebie, oraz to wyzwanie, jakim jest budowa, naszemu Panu, gdyż jesteśmy przekonani, że
„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują...” – Psalm 127.1, oraz „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”– Jakuba 5.16
Brat Dariusz życzył nam bożego błogosławieństwa i wytrwałości.
Wykonawcą jest firma: Domagała & Syn, która w tym roku wykonuje fundamenty.

1

kalendarz