Dzień Nowej Szansy z 8 sierpnia 2015 r.

mqdefault

W sobotę 8 sierpnia br. odbył się w naszym zborze DZIEŃ NOWEJ SZANSY. Inicjatywę tę już od dawna w sercach swoich miało braterstwo - Maria i Stanisław, którzy przy współpracy z krajowym koordynatorem służby Coffee Hause Janem Jędrzejczakiem i łasce Pana Jezusa, swe marzenia urzeczywistnili. Radość kościoła w Koninie jest o tyle wielka, że z pośród zainteresowanych tematem wolności od nałogów i przybyłych na spotkanie osób, wszystkie podjęły decyzję powierzenia swego życia Jezusowi Chrystusowi! Mimo czasu urlopów bracia i siostry nie zawiedli. Dzięki ich zaangażowaniu wszyscy mogliśmy wysłuchać wielu, budujących wiarę w moc żywego Boga świadectw, wspólnie pieśnią i modlitwą wyrażać Mu wdzięczność oraz skorzystać z przygotowanego na tę okazję ciepłego posiłku, podwieczorku i kolacji. Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego obecność, radość w Duchu Świętym i rozlaną w sercach nadzieję, że co Bóg rozpoczął w życiu każdego kto się Jemu powierzył, to ma moc doprowadzić do chwalebnego końca. Alleluja!

"My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski,niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie".      

(2 Tes.2:13-17) 

 

kalendarz