Wieczór z Ewangelią z 30 maja 2015 roku

Zapraszamy na (foto-audio) relacje z sobotniego koncertu z cyklu ,,Wieczór z ewangelią,, , którego gośćmi byli Maciej, Sylwia i Antosia Kocińsccy.

Temat przewodni koncertu oparty był na Psalmie 103
,,Błogosław duszo moja Panu, błogosław wszystko co we mnie ...,,

 

kalendarz