Chrzest wiary dnia 05 listopada 2017 roku

 
Chrzest wiary w wieku dorosłym jest aktem posłuszeństwa wobec Boga i Jego Słowa oraz symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Chrzest jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej duchowej przemiany, która poprzez wiarę wydarzyła się w sercu wierzącego.
Baptizo jest greckim słowem określającym chrzest. Pochodzi od słowa bapto, które oznacza zanurzyć, zatopić lub pogrzebać w czymś.

„ (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. ”   

Mateusz 28.19-20

 „(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Marek 16.15-16


 

Jest wiele radości, uwielbienia Boga, gdy kolejne osoby postanawiają iść za Jezusem.Ten wspaniały krok, z którego raduje się całe Niebo podjęły dzisiaj dwie osoby Sławek i Sylwia.

Życzymy im wytrwałości i wiary w tej ziemskiej pielgrzymce za Naszym Panem Jezusem Chrystusem.

 

02.jpg01.jpg

 

kalendarz