Komunikat Rady Zboru

 

Drodzy, Bracia i Siostry w Chrystusie

 

W nawiązaniu do nowych wytycznych dotyczących IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19 przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 27.05.2020 r., jako Rada Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koninie podjęliśmy decyzje o wznowieniu niedzielnych nabożeństw od 07 czerwca 2020 r. przy zachowaniu niezbędnych zaleceń warunkujących możliwość uczestnictwa w nabożeństwie takich jak: obowiązek zakrycia ust i nosa oraz konieczność zachowania dwumetrowego dystansu pomiędzy uczestnikami.
Nasz Dom Modlitwy, zgodnie z nowymi zaleceniami może pomieścić do 40 uczestników, dlatego prosimy członków o uprzednie zgłoszenie chęci uczestnictwa pod numery telefonów: Krzysztof Nowakowski +48 606826389 lub Zbigniew Nowakowski +48 792610949
Szkółki niedzielne pozostają nadal zawieszone do odwołania.
W celu umożliwienia uczestnictwa jak największej liczbie osób pragniemy poinformować, że nabożeństwa będą dodatkowo transmitowane online poprzez platformy Skype oraz Facebook.

 

Rada Zboru

kalendarz