Rada Starszych

Rada Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów

 

Rada Starszych zboru to ludzie z pasją służący Bogu, obdarzeni zaufaniem członków kościoła, którzy wybrali ich, aby przewodzili zborowi. Poprzez różne dary i talenty zachęcają wszystkich do pogłębiania relacji z Panem Jezusem, który jest Głową Kościoła. Budując naszą wiarę, niosąc nadzieję i wskazując na miłość do Boga i bliźniego, uczą nas, jak codziennie doświadczać Bożego błogosławieństwa.

,,Starszych wśród was zachęcam, jako współstarszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały wyprowadźcie na pastwisko tą trzodę, która jest przy was; doglądając nie pod przymusem, ale dobrowolnie, i nie dla haniebnego zysku, lecz z zapałem.Także nie jako ci, co panują nad posiadłościami ale stając się wzorem dla trzody. 

A gdy zostanie ukazany Arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały,,
(1 list Piotra 5:1-4)

 

Skład Rady Starszych:

 

Przewodniczący rady-Krzysztof Nowakowski

Członek rady-Stanisław Krzewiński

Członek rady-Michał Ziobrowski

Członek rady-Sebastian Jagiełło 

kalendarz