Wieczór z Ewangelią z 12.09.2015 r.

biblia1aW dniu 12 września 2015 roku mogliśmy gościć brata Ireneusza Dawidowicza duchownego Kościoła Chrześcijan Baptystów, prezbitera zboru „Ku Zbawieniu" w Białymstoku. W swoim recitalu poezji w muzyce z cyklu ,,Wieczór z Ewangelią" , który odbył się w CKiS Dom Kultury „ Oskard", Ireneusz Dawidowicz podzielił się swoim świadectwem poprzez muzykę i słowo. Brat Ireneusz opowiadał także inspirujące historie ludzi którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi. Jego utwory i świadectwa były poruszające dla zgromadzonych osób z kościoła jak i zaproszonych gości. Wierzymy, że każdy sposób na szerzenie ewangelii, jest dobrym sposobem, by przybliżyć ludzi, do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
I rzekł im Jezus: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.Mk 16:15-16

Dzień Nowej Szansy z 8 sierpnia 2015 r.

mqdefault

W sobotę 8 sierpnia br. odbył się w naszym zborze DZIEŃ NOWEJ SZANSY. Inicjatywę tę już od dawna w sercach swoich miało braterstwo - Maria i Stanisław, którzy przy współpracy z krajowym koordynatorem służby Coffee Hause Janem Jędrzejczakiem i łasce Pana Jezusa, swe marzenia urzeczywistnili. Radość kościoła w Koninie jest o tyle wielka, że z pośród zainteresowanych tematem wolności od nałogów i przybyłych na spotkanie osób, wszystkie podjęły decyzję powierzenia swego życia Jezusowi Chrystusowi! Mimo czasu urlopów bracia i siostry nie zawiedli. Dzięki ich zaangażowaniu wszyscy mogliśmy wysłuchać wielu, budujących wiarę w moc żywego Boga świadectw, wspólnie pieśnią i modlitwą wyrażać Mu wdzięczność oraz skorzystać z przygotowanego na tę okazję ciepłego posiłku, podwieczorku i kolacji. Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego obecność, radość w Duchu Świętym i rozlaną w sercach nadzieję, że co Bóg rozpoczął w życiu każdego kto się Jemu powierzył, to ma moc doprowadzić do chwalebnego końca. Alleluja!

Czytaj więcej

Ewangelizacja w parku im. F. Chopina z dn. 6.06.15 r.

Relacja z koncertu ewangelizacyjnego w parku im. F. Chopina w Koninie,gdzie mieliśmy okazję gościć Izabelę Sietejko i Mirka ,,Kolah,, Kolczyka.
Zdjęcia z galerii tutaj
,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,,

           Mk 16, 15

Piknik Rodzinny z 27.06.2015 roku

A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.

Rzym. 15,5-7

 

Chrzest Wiary 24 maja 2015 roku

„I rzekł im Jezus: idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy,będzie potępiony”

(Mar. 16, 15-16).                

24 maja 2015 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Koninie odbył się chrzest wodny naszej siostry Beaty.

Chrzest jest symbolicznym aktem dokonywanym świadomie przez osobę nowonarodzoną. Symbolizuje nowe życie z Jezusem, zrzucenie "starych, brudnych szat-starego życia" a założenie "nowych szat zbawienia".

4.jpg1.jpg

 

kalendarz